کارت تلفن

خدمات اینترنتی بین الملل

کانادا وآمریکا از دقیقه ای 36 تومان

اروپا از دقیقه ای 46 تومان

خدمات اینترنت

ارائه سرویسهای اینترنت

اینترنت هوشمند (IN)

کارتهای اینترنت سایبرنت (Dialup)

سرویس طلایی سایبرتل

بدون نیاز به وارد نمودن رمز (No pin)

بدون نیاز به شماره گیری مقصد (Phonebook)

قابلیت شارژ با انواع کارتهای اعتباری

ارائه سرویس اینترنت

فقط با خاطر سپردن شماره:

66 4423 0909

بی نیاز محدودیت در میزان استفاده

پرداخت هزینه از طریق قبوض تلفن

فروشگاه اینترنتی سایبرتل

خريد از طریق کارتهای اعتباری

نمایندگی سایبرتل

کارت تلفن های سایبرتل در سطح تهران