خدمات تلفن اینترنتی و سرویس تلفن بین الملل سایبرتل


بیشتر بدانید

انتخاب مبلغ شارژ

برای اطلاع از نرخ مکالمه با کشورهای مختلف با امور مشتریان به شماره تلفن 22303670 تماس حاصل نمائید

10,000
تـــــومان
20,000
تـــــومان
30,000
تـــــومان
50,000
تـــــومان
100,000
تـــــومان
تسویه بدهی

ورود شماره مشترک

برای اطلاع از نرخ مکالمه با کشورهای مختلف با امور مشتریان به شماره تلفن 22303670 تماس حاصل نمائید

شماره تلفن/همراه:
نام کاربری : ~
مبلغ بدهی قبلی : 0 -  ریال
شارژ انتخابی : 0  ریال
شارژ هدیه : 0  ریال
مبلغ قابل پرداخت : 0  ریال

ارتباط تلفنی با كیفیت عالی و قیمت مناسب

شما با سرویس طلایی سایبرتل نیازی به وارد کردن شماره تلفن مقصد و شماره رمز کارت خود در هریک از تماس هایتان با خارج از کشور نخواهید داشت.

شماره شبکه سایبرتل جهت برقراری تماس ها 23006666 می باشد.

خدمات ما


کارت تلفن

خدمات اینترنتی بین الملل
کانادا وآمریکا از دقیقه ای 53 تومان
اروپا از دقیقه ای 62 تومان

سرویس طلایی سایبرتل

بدون نیاز به وارد نمودن رمز (No pin)
بدون نیاز به شماره گیری مقصد
قابلیت شارژ با انواع کارتهای اعتباری

فروشگاه اینترنتی سایبرتل

خرید از طریق کارتهای اعتباری
خرید آنلاین شارژ سایبرتل از سایت

نرخ تماس با کشورها

بزودی